Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Simulare EN VIII

CALENDARUL

simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a în anul școlar 2020—2021

  • 29 martie 2021 – Limba și literatura română — probă scrisă
  • 30 martie 2021 – Matematică — probă scrisă
  • 31 martie 2021  – Limba și literatura maternă — probă scrisă
  • 16 aprilie 2021 – Afișarea rezultatelor

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.