Înscriere în învătământul primar 2019

4 – 22 Martie

 

Numărul de locuri propuse in planul de scolarizare: două clase pregătitoare – 50 locuri

Program înscrieri: Luni – Vineri 8.00 – 18.00

Acte necesare pentru înscriere –

– certificat de naștere copil – original și copie

– carte de identitate părinți – original și copie

– adeverință CMBRAE dacă e cazul – original/copie

Adresa:

Școala Gimnazială George Topârceanu
București, Sector 4, Strada Argeșelu Nr. 6
Telefon/fax 021.450.38.23
email: scgt110@yahoo.com
www.scoala110.ro

Criterii specifice  de departajare pentru înscrierea în învățământul primar

pentru anul școlar 2019 / 2020

 

Nr.crt.

Criteriul specific

Lista documentelor care să dovedeasca îndeplinirea criteriului

a)

Copii care se află în grija bunicilor cu domiciliul în circumscripția noastră școlară

      1. Documente care dovedesc gradul de rudenie;
      2. Declarație pe propria răspundere părinți;
      3. Copie carte de identitate bunici

b)

Copii ai căror părinți/părinte au locul de muncă în circumscripția noastră școlară

      Adeverință eliberată de la locul de muncă al părintelui

 

 

Strazi arondate:

 • STR. ARGESELU NR. 10 – 12 (NR. PARE), 1 – 25 (NR. IMPARE) SECTOR 4
 • ALEEA DOLINA NR. 1 – 5 (NR. IMPARE), 2 – 8 (NR. PARE) SECTOR 4
 • STR. STRAJA NR. 1 – 21 (NR. IMPARE), 2-10 (NR. PARE) SECTOR 4
 • DRUMUL GAZARULUI NR. 28 – 110 (NR. PARE) SECTOR 4
 • STR. IZVORUL RECE NR. 1, 3, 7 – 9 (NR. IMPARE), 12 – 20 (NR. PARE) SECTOR 4
 • STR. RESITA NR. 29 – 39 (NR. IMPARE) SECTOR 4
 • STR. PRASILEI 50 – 104 SECTOR 4
 • STR. VULTURENI 51 -103 SECTOR 4
 • STR. FARULUI SECTOR 4
 • STR. GRADISTEA NR. 14 – 16 (NR. PARE), 5 – 7 (NR. IMPARE) SECTOR 4
 • STR. FACLIEI SECTOR 4
 • STR. RAMASAGULUI SECTOR 4
 • STR. ALMASUL MARE NR. 12-15 SECTOR 4
 • STR. SPINIS NR. 9 – 13 (NR. IMPARE) SECTOR 4
 • STR. SOIMUS NR. 45 – 107 (NR. IMPARE), 46 – 112 (NR. PARE) SECTOR 4
 • STR. MOLDOVENI NR. 2 – 8 (NR. PARE) SECTOR 4