Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în
unitățile/instituțiile de învățământ, în instituțiile publice și în structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

 

16.05 Comunicatde Presa Masuri COVID.pdf

Adresa 29747 – Evaluare Nationala – Inscriere, Alte precizari

29747 Adresa Evaluare Nationala .pdf (2)

Procedură egalizare șanse

Procedura Egalizare Sanse Examene.pdf

ORDIN nr. 4.325 din 22 mai 2020
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind
organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual
pentru anul şcolar 2020-2021

ORDIN Nr. 4.325 Din 22 Mai 2020.pdf

PROCEDURA PRIVIND MĂSURILE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A ÎMBOLNĂVIRILOR CU SARS-COV-2 IN ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE TOPARCEANU”

Prezenta procedura prezinta implementarea actiunilor de prevenire si combatere a infectarii cu SARS-CoV-2 si organizarea si desfasurarea activitatilor de pregatire a sesiunilor de examen, circuitul de intrare si de iesire al elevilor, al personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic, precum si modul in care se va realiza igienizarea/dezinfectia Scolii Gimnaziale „George Toparceanu”.

 1. RESPECTAREA MASURILOR IGIENICO SANITARE IN SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE TOPARCEANU” 

 • Asigurarea materialelor de igiena si echipamentelor de protectie sanitara
 • Scoala Gimnaziala „George Toparceanu” face o analiză de nevoi privind asigurarea materialelor de igienă și a echipamentelor de protecție sanitară.
 • Scoala Gimnaziala „George Toparceanu” solicita Directiei de Administrare a Unitatilor de învațământ finanțarea pentru achiziționarea materialelor de igienă și a echipamentelor de protecție sanitară pentru urmatoarele produse: masti de protecție, substante dezinfectante pentru mâini, covorașe dezinfectante, termometre digitale, bandă de delimitare, tunel acces.
 • În toate spațiile unității școlare în care se vor desfașura activități cu elevii, se afișează mesaje de informare cu privire la sursele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-Cov-2
 • Se semnalizează sensul de deplasare către sălile de clasă și alte încăperi.
 • Se asigură necesarul de săpun, hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, reîncarcate permanent.
 • Se dezinfecteaza regulat toate spatiile circulate și la finalul programului.
 • Scoala Gimnazială „George Toparceanu” colaborează cu Direcția de Sănătate, cu autoritățile publice locale, cu Inspectoratele Scolare ISMB, IS.4
 • Scoala Gimnazială „George Toparceanu” primeste asistență medicală permanentă in unitate de la DSP, doctor si asistenta;
 • Scoala Gimnazială „George Toparceanu” informează DSP despre depistarea unor cazuri suspecte de infecție la elevi sau personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic.
 • Conducerea unitații desemnează o persoană cu atribuții în mentinerea legaturii permanente cu DSP.
 1. CIRCUITUL DE INTRARE / IEȘIRE ELEVI

  • Elevii intra pe poarta 1, in grupe de câte 10 elevi din aceeasi clasa, respectând distanțarea socială de 2m , pe un traseu marcat, în curtea interioară a școlii.
  • La intrarea în sală, pe toată durata activitatii de pregatire, elevul poartă mască de protecție, este verificat zilnic de către un cadru medical, care face triaj epidemologic (masurarea temperaturii).
  • În situația în care un elev prezintă simptome sau există suspiciune că starea de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ , cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului si conduitei de tratament.
  • Elevii se vor dezinfecta pe mâini cu substanță dezinfectantă de la dispenserul de dezinfectant și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun.
  • Elevii vor intra în școală însoțiți de un cadru didactic până la sala de clasă, pe scara profesorilor.
  • Traseul pe care îl parcurg pe etaj, pe coridor, până în sala de clasă, se face pe partea dreapta, unde sunt poziționate clasele, păstrănd distanțarea socială de 2 m.
  • În pauze, elevii pastreaza distantarea sociala de 2 m.
  • Elevii vor fi conduși la ieșire de cadrul didactic pe circuitul marcat, pe scara elevilor, pana la poarta 2 .
  • Se vor colecta măștile purtate în locuri speciale, semnalizate, amenajate la ieșirea din unitate. Elevii vor primi o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.
  • Mastile colectate se vor depozita intr-un loc special amenajat pentru deseuri.
  • Elevii care, din motive obiective, intarzie fata de intervalul orar legal, vor fi condusi de catre un membru al personalului didactic auxilliar.
 1. CIRCUITUL PENTRU PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR, NEDIDACTIC

  • Personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic va intra în unitatea școlară pe la poarta 2 , păstrând distanțarea socială de 2 m si urmand traseul marcat.
  • Personalul de pază anunță personalul medical pentru a face triajul epidemiologic zilnic, la intarea fiecarui angajat al unității.
  • În situația în care un angajat prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și a conduitei de tratament.
  • Toți angajații unității vor purta mască de protecție pe toată durata activitaților și se vor dezinfecta pe mâini cu substanțe dezinfectante, de la dispenserul cu dezinfectant,aflat la intrarea in unitatea de invatamant, și iși vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun.
  • Cadrele didactice vor veni în școală cu 1h înainte de sosirea elevilor, pentru instructaj.
  • Cadrele didactice au obligația de a însoți grupul de 10 elevi de la accesul în unitatea de învățământ până la sala de clasă, după ce elevul a trecut de triajul epidemiologic.
  • După finalizarea activităților, cadrul didactic conduce elevii până la ieșirea din unitate, pe scara elevilor.
  • Cadrele didactice vor supraveghea cu strictețe măsurile de distanțare fizică dintre elevi și măsurile igienico sanitare de prevenire a infecției cu SARS-COV-2.
  • La ieșirea din unitate, acestea supraveghează ca fiecare elev să arunce măștile în locul special amenajat, unde acestia vor primi o nouă mască pentru deplasarea către domiciliu.
 1. PARTICIPAREA ELEVILOR LA ACTIVITĂȚILE DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN

            Pentru ca elevii să participe in siguranță la activitățile de pregătire din perioada 2-12.06, se vor avea în vedere următoarele aspecte:

 1. Diriginții elevilor a VIII a vor cere acordul scris online al părinților pentru participarea la activitățile de pregătire conform art.9 alin. (c) din Ordinul pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2, nr. 2020/08.05.2020
 2. În cazul în care părinții nu iși dau acordul pentru participarea la activități de pegătire, elevii vor beneficia de o formă de pregătire alternativă (on-line sau prin asigurarea de resurse educaționale).
 3. În sălile de clase activitățile se vor desfășura cu maxim 10 elevi, situați la 2m distanță unul de altul si vor purta masca pe tot parcursul desfașurării activității din Școala Gimnazială „George Toparceanu”.
 4. Activitățile de pregatire durează câte 2 ore, dupa care se face dezinfectia salilor.
 5. Orele de inceput ale activitatilor si pauzele grupelor vor fi decalate pentru a se evita interacțiunea elevilor.
 6. În urma acordurilor părinților se vor forma grupe de până la 10 elevi și se vor consulta profesorii pentru stabilirea orarului.
 7. Grupele de elevi îsi vor pastra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților.
 8. Repartiția profesorilor și elevilor în sălile de clasă se va anunța prin profesorii diriginți, pe grupurile on-line ale părinților și elevilor.