Acordarea burselor in anul scolar 2020 – 2021 semestrul I: descarcă cerere bursă

IN ATENTIA PARINTILOR

 • Se acorda burse de performanta elevilor care au obtinut diplome de performanta in cadrul concursurilor cuprinse in calendarul competitiilor M.E.C.an scolar 2019 – 2020:
 • Se acorda burse de merit elevilor care au rezultate deosebite la invatatura: au obtinut media generala de cel putin 8,50 si nota 10 la purtare la sfarsitul anului scolar 2019 – 2020;
 • Se acorda burse de studiu elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariu minim net pe economie ( 1346,00 lei)si indeplinesc simultan conditiile: au media generala peste 7,00 si nota 10 la purtare la sfarsitul anului scolar 2019 -2020;
 • X Se acorda burse de ajutor social elevilor din invatamantul de stat, primar si gimnazial, cursuri de zi, care sunt in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie pe ultimele 12 luni, realizat este 50% din salariu minim net pe economie;(salariul net 1346,00 lei; 50% – 673,00 lei)
 • X Se acorda burse scolare de ajutor social ocazional o data pe an elevilor din invatamantul de stat, primar si gimnazial, cursuri de zi, care sunt in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat este 75% din salariu minim net pe economie;( salariul net 1346,00 lei; 75% – 1009,00 lei)
 • X Se acorda burse scolare ajutor social pentru orfani si medicale elevilor din invatamantul de stat, primar si gimazial: orfanilor sau bolnavilor de TBC, diabet, boli maligne ,insuficienta renala cronica, astm bronsic, hepatita cronica, miopie grava, glaucom, boli imunologice, epilepsie, cardiopatii congenitale, reumatism articular, handicap locomotor…(ART.13).
 • X Elevii care beneficiaza de burse de studiu pot primi si burse de performanta sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinte educationale speciale pot obtine bursa de studiu/merit/performanta, indiferent daca benficiaza de o masura de protectie.

NOTA: Conditia acestor burse este ca elevul sa fie promovat si cu nota 10 la purtare

 

 

 

ACTELE NECESARE pentru burse de ajutor social, ajutor social ocazional si studiu:

(Documentele vor fi puse intru-un dosar cu sina din plastic de incopciat.)

 1. Cererea de solicitare;

2.Documentele din care sa rezulte numarul membrilor de familie precum si veniturile realizate de catre acestia:

 • Buletinele identitate (copie)
 • Certificatele de nastere ale copiilor (copie)
 • Certificatul de casatorie (copie)
 • Hotarare de adoptie sau de incredintare a minorului

3.La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau in considerare :

 • Adeverinta cu media salariului net pe ultimele 12 luni la bursele de ajutor social;
 • Adeverinta cu media salariului net pe ultimele 3 luni la bursele de studiu;
 • Alocatie de stat si alocatie suplimentara;
 • Media pe ultimele 12 luni a bursei daca a avut in cursul anului scolar trecut;
 • Pensia alimentara
 • Declaratia prin notariat pentru cei care nu au venituri.
 • Alte acte doveditoare conform reglementarilor in vigoare;

ACTELE NECESARE pentru burse de ajutor social medical:

 1. Cererea de solicitare;
 2. Certifictul medical de la medicul de specialitate din care sa reiasa dignosticul bolii;
 3. Certificatul nastere copil;

ACTELE NECESARE pentru burse de ajutor social pentru orfani:

1.Cererea de solicitare;

2.Certificatul deces parinte;

3.Certificatul nastere copil;

4.Buletinul identitate celalat parinte.

ACTELE NECESARE pentru burse de merit:

 1. Copie buletine parinti si certificat nastere copil;
 2. Cererea de solicitare

ACTELE NECESARE pentru burse de performanta:

 1. Copie diplome de performanta acreditate de M.E.C.
 2. Copie buletine parinti si certificat nastere copil;
 3. Cererea de solicitare.

 

DOSARELE SE DEPUN LA  INVATATORII SI DIRIGINTII CLASELOR  30.09.2020