În unitatea de învațământ Școala Gimnazială “George Topârceanu”, există 30 de angajați vaccinați împotriva Covid 19 cu cel puțin o doză, reprezentând o pondere de 57.69% din numărul total al angajaților, în anul școlar 2021- 2022.

Director,
Prof. Tatu Alina Elena