Înscriere în învătământul primar 2020

Numărul de locuri propuse in planul de scolarizare: două clase pregătitoare – 50 locuri

– școala funcționează într-un singur schimb –

PERIOADA 4 MARTIE – 7 IULIE

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR

Înscrierile se fac la secretariatul unității după o programare telefonică

PĂRINȚII CARE ÎNSCRIU/AU ÎNSCRIS COPILUL ONLINE

se vor prezenta la secretariatul unității după o programare telefonică pentru finalizarea înscrierii.

telefon secretariat: 021.450.38.23

Este obligatorie purtarea măștii de protecție

 

Acte necesare pentru înscriere:

– certificat de naștere copil – original și copie
– carte de identitate părinți – original și copie
– adeverință CMBRAE dacă e cazul – original/copie

Adresa:

Școala Gimnazială George Topârceanu
București, Sector 4, Strada Argeșelu Nr. 6
Telefon/fax 021.450.38.23
email: scgt110@yahoo.com
www.scoala110.ro

Criterii specifice  de departajare pentru înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2020 / 2021

Nr.crt.

Criteriul specific

Lista documentelor care să dovedeasca îndeplinirea criteriului

a)

Copii care se află în grija bunicilor cu domiciliul în circumscripția noastră școlară

      1. Documente care dovedesc gradul de rudenie;
      2. Declarație pe propria răspundere părinți;
      3. Copie carte de identitate bunici

b)

Copii ai căror părinți/părinte au locul de muncă în circumscripția noastră școlară

      Adeverință eliberată de la locul de muncă al părintelui

Strazi arondate:

   • STR. ARGESELU NR. 10 – 12 (NR. PARE), 1 – 25 (NR. IMPARE) SECTOR 4
   • ALEEA DOLINA NR. 1 – 5 (NR. IMPARE), 2 – 8 (NR. PARE) SECTOR 4
   • STR. STRAJA NR. 1 – 21 (NR. IMPARE), 2-10 (NR. PARE) SECTOR 4
   • DRUMUL GAZARULUI NR. 28 – 110 (NR. PARE) SECTOR 4
   • STR. IZVORUL RECE NR. 1, 3, 7 – 9 (NR. IMPARE), 12 – 20 (NR. PARE) SECTOR 4
   • STR. RESITA NR. 29 – 39 (NR. IMPARE) SECTOR 4
   • STR. PRASILEI 50 – 104 SECTOR 4
   • STR. VULTURENI 51 -103 SECTOR 4
   • STR. FARULUI SECTOR 4
   • STR. GRADISTEA NR. 14 – 16 (NR. PARE), 5 – 7 (NR. IMPARE) SECTOR 4
   • STR. FACLIEI SECTOR 4
   • STR. RAMASAGULUI SECTOR 4
   • STR. ALMASUL MARE NR. 12-15 SECTOR 4
   • STR. SPINIS NR. 9 – 13 (NR. IMPARE) SECTOR 4
   • STR. SOIMUS NR. 45 – 107 (NR. IMPARE), 46 – 112 (NR. PARE) SECTOR 4
   • STR. MOLDOVENI NR. 2 – 8 (NR. PARE) SECTOR 4

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR

În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de învățământ asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților/tutorilor/împuterniciților legali pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinții/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali pot apela este 021.450.38.23.

Vă informăm că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. 

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:  a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;  b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;  c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă. 

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c). 

 (4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

 

Art. 49 – Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.