Înscriere în clasa pregătitoare

– an școlar 2023-2024 –

3 – 18 mai 2023


Vineri, 21 aprilie 2023, Ziua Porților Deschise
Interval orar: 8.00 – 18.00
Vă așteptăm cu drag!

 

Numărul de locuri propuse in planul de scolarizare: două clase pregătitoare – 44 locuri

– școala funcționează într-un singur schimb –

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR

CE COPII POT FI ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

 •  Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusi
 •  Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 –  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar*, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița**, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz.

Pentru obținerea recomandării de înscriere în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar, sunt necesare:

 • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ de nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
 • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ de nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

CMBRAE face următoarele precizări:

Pentru cine se realizează evaluarea dezvoltării de către CMBRAE?

 • copiii născuți între 1 septembrie – 31 decembrie 2017
  care
  • nu au frecventat grădinița
   ori
  • s-au întors din străinătate
 • Notă: Copiii care s-au întors din străinătate sau nu au frecventat grădinița și la 1 septembrie 2023 au vârsta de 6 ani împliniți, nu au nevoie de evaluare în vederea obțierii recomandării pentru înscrierea în clasa pregătitoare.

Cum se poate realiza o programare în vederea realizării evaluării dezvoltării copilului?

 • Programare telefonică la numărul: 021 23 23 071.
 • Programările pot fi realizate telefonic în intervalul orar 09.00-15.00 de luni pînă joi și 09.00-14.00 vineri

Când se desfășoară activitatea de evaluare a dezvoltării?

 • În perioada 5 aprilie – 26 aprilie 2023, luni-vineri, 10.00-18.00
 • CMBRAE asigură, la solicitarea părinților / tutorilor legal instituiți /
  reprezentanților legali, serviciile de evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în Calendarul înscrierii în învățământul primar. (art 33(4) din Metodologie)


Ce documente sunt necesare în vederea evaluării dezvoltării?

 • Cererea-tip se depune la sediul CMBRAE în ziua în care se realizează evaluarea, conform programării prealabile.
 • Cererea-tip poate fi descărcată de aici,  din site-ul CMBRAE,  sau poate fi găsită la sediul CMBRAE
 • În ziua realizării evaluării, recomandăm părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali să prezinte o copie a certificatului de naștere al copilului.

Cât durează activitatea de evaluare a dezvoltării?

 • Activitatea va avea o durată maximă de 15-20 minute.
 • Părintele / reprezentantul legal al copilului va fi prezent alături de copil pe durata întregii activități de evaluare.

Ce document primesc în urma evaluării dezvoltării copilului și la ce este necesar?

 • La finalul activității de evaluare, părinții / tutorii legal instituiți / reprezentanții legali vor primi un document numit Recomandare.
 • Recomandarea este un document necesar la înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor născuți în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017, alături de celelalte documente precizate de Metodologie.


Unde se află CMBRAE?

 • Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 27 iunie 2022 Centrul
  Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE) și-amutat temporar sediul în cadrul Liceului Teoretic Traian, corpul B, etaj 2 din Strada Luigi Galvani 20, Sector 2.

 

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Capitolul V din METODOLOGIE

Procedura de înscriere în învăţământul primar

Articolul 13

(1) Înscrierea în învăţământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, însoţită de documente justificative.

(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poştă sau se poate depune la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învăţământul primar.

(3) În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia menţionată la art. 6 alin. (1).

(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de învăţământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.

(5) În situaţia depunerii cererii-tip de înscriere şi a documentelor justificative direct la unitatea de învăţământ, verificarea şi validarea datelor introduse se fac în prezenţa părintelui şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învăţământ.

(6) În perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învăţământul primar, conducerile unităţilor de învăţământ asigură prezenţa unui număr suficient de persoane din comisia de înscriere şi stabilesc programul de lucru al comisiei în schimburi, atât în program de dimineaţă, cât şi de după-amiază, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi), respectiv 8,00-17,00 (vineri), pentru a sprijini participarea părinţilor la procedurile de completare/validare a cererilor-tip de înscriere.

(7) Conducerile unităţilor de învăţământ şi inspectoratele şcolare se asigură că programul de completare/validare a cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar este adaptat solicitărilor părinţilor, permite procesarea tuturor solicitărilor şi asigură fluenţa procedurilor, evitând aglomeraţia.

(8) În vederea asigurării fluenţei procedurilor şi a evitării aglomeraţiei, unităţile de învăţământ asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinţilor pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinţii pot apela este afişat la avizierul unităţii de învăţământ, pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar.

(9) Unităţile de învăţământ informează părinţii că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere. Informaţia este afişată la secretariatul unităţii de învăţământ, la avizierul acesteia şi pe site-ul şcolii, dacă acesta există, şi este comunicată direct părinţilor la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.

 

PĂRINȚII CARE ÎNSCRIU/AU ÎNSCRIS COPILUL ONLINE

se vor prezenta la secretariatul unității după o programare telefonică pentru finalizarea înscrierii.

telefon secretariat: 021.450.38.23

Înscriere online

pe site-ul https://inscriere.edu.ro/ – formularul online care permite părinților să precompleteze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar.

Mesaj pentru părinți: Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți.

Acte necesare pentru înscriere:

1. Cererea–tip de înscriere – se obtine de la secretariat.
2. Actul de identitate al părintelui – original și copie
3. Certificatului de naștere al copilului – original și copie
4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv – original și copie
5. Documente doveditoare de îndeplinire a criteriile generale și/sau specifice de departajare, după caz – original și copie
6. Declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii. original
7. Fotocopia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, în cazul părinţilor divorţaţi. Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale. – original și copie

Adresa:

Școala Gimnazială George Topârceanu
București, Sector 4, Strada Argeșelu Nr. 6
Telefon/fax 021.450.38.23
email: scgt110@yahoo.com
www.scoala110.ro

Criterii generale de departajare pentru înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2023 / 2024

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Criterii specifice  de departajare pentru înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2023 / 2024

Nr.crt.

Criteriul specific

Lista documentelor care să dovedeasca îndeplinirea criteriului

a)

Copii care se află în grija bunicilor cu domiciliul în circumscripția noastră școlară

      1. Documente care dovedesc gradul de rudenie;
      2. Declarație pe propria răspundere părinți;
      3. Copie carte de identitate bunici

b)

Copii ai căror părinți/părinte au locul de muncă în circumscripția noastră școlară

      Adeverință eliberată de la locul de muncă al părintelui

Strazi arondate:

 • STR. ARGESELU NR. 10 – 12 (NR. PARE), 1 – 25 (NR. IMPARE) SECTOR 4
 • ALEEA DOLINA NR. 1 – 5 (NR. IMPARE), 2 – 8 (NR. PARE) SECTOR 4
 • STR. STRAJA NR. 1 – 21 (NR. IMPARE), 2-10 (NR. PARE) SECTOR 4
 • DRUMUL GAZARULUI NR. 28 – 110 (NR. PARE) SECTOR 4
 • STR. IZVORUL RECE NR. 1, 3, 7 – 9 (NR. IMPARE), 12 – 20 (NR. PARE) SECTOR 4
 • STR. RESITA NR. 29 – 39 (NR. IMPARE) SECTOR 4
 • STR. PRASILEI 50 – 104 SECTOR 4
 • STR. VULTURENI 51 -103 SECTOR 4
 • STR. FARULUI SECTOR 4
 • STR. GRADISTEA NR. 14 – 16 (NR. PARE), 5 – 7 (NR. IMPARE) SECTOR 4
 • STR. FACLIEI SECTOR 4
 • STR. RAMASAGULUI SECTOR 4
 • STR. ALMASUL MARE NR. 12-15 SECTOR 4
 • STR. SPINIS NR. 9 – 13 (NR. IMPARE) SECTOR 4
 • STR. SOIMUS NR. 45 – 107 (NR. IMPARE), 46 – 112 (NR. PARE) SECTOR 4
 • STR. MOLDOVENI NR. 2 – 8 (NR. PARE) SECTOR 4

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR

Art. 10. – (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. 

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:  a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;  b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;  c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă. 

(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c). 

 (4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

 

Art. 49 – Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.