IN ATENTIA PARINTILOR  cerere rechizite școlare

Acordarea rechizitelor scolare gratuite in anul scolar 2020 – 2021:

Se acorda rechizite scolare elevilor din invatamantul de stat, primar si gimnazial, cursuri de zi, care sunt in intretinerea familiilor al caror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat in luna iulie a fiecarui an este de maximum 50% din salariu minim brut pe tara;(salariul de baza minim brut pe tara este 2230 lei )

PLAFONUL ESTE DE 1115 LEI / MEMBRU DE FAMILIE

ACTE NECESARE:

  1. Cererea de solicitare (se completeaza la depunerea dosarului);

2.Adeverita cu venitul mediu net lunar realizat in luna iulie 2019;

3.Documentele din care sa rezulte numarul membrilor de familie precum si veniturile realizate de catre acestia:

  • Buletinele de identitate (copie)
  • Certificatele de nastere ale copiilor (copie)
  • Certificatul de casatorie (copie)
  • Hotarare de adoptie sau de incredintare a minorului

4.La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din idemnizatie de somaj, creante legale, conventii civile de intretinere aflate in executie, idemnizatii cu caracter permanent, alocatii de stat pentru copii, alocatii de intretinere pentru copii incredintati sau dati in plasament, burse pentru elevi si studenti acordate in conditiile legii. Daca familia are in proprietate terenuri, cladiri, spatii locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului lunar pe membru de familie se iau in considerare si arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale , produse de acestea.

5.Declaratia de la notar pe propria raspundere, pentru cei care nu indeplinesc conditiile de mai sus;

6.Alte acte doveditoare conform reglementarilor in vigoare;

  1. 7. Documentele vor fi puse intru-un dosar cu sina din plastic de incopciat.

 

DOSARELE SE DEPUN LA INVATATORII SI DRIGINTII CLASELOR. TERMEN 22.09.2019