SIMULAREA EVĂLUARII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A – AN ŞCOLAR 2022-2023

 

Calendarul simulării Evaluării Naționale 2023 pentru absolvenții clasei a VIII-a
  • 20 martie 2023: Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 21 martie 2023: Matematică – probă scrisă
  • 29 martie 2023: Comunicarea rezultatelor
Iată ce s-a scos din programa pentru Limba și literatura română – clasa a VIII-a:
Sunt exceptate următoarele conținuturi la Matematică – clasa a VIII-a:

Probele din cadrul simulării naționale încep la 9:00, moment în care, în fiecare sală, se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Accesul elevilor însă este permis până la 8:30.

Cât timp au elevii pentru rezolvarea lucrării

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare din probele simulării Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a este de două ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

La limba română și/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. În cazul itemilor care vizează sintaxa frazei este permisă delimitarea propoziţiilor în frază, fără a se considera semn particular.

„La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură şi completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră. De asemenea, este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spaţiul pus la dispoziţie pentru rezolvarea problemelor.”

Rezultatele obţinute la simulările naţionale nu se contestă.