Școala Gimnazială „George Topârceanu” organizează admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze,

în data de 09.06.2022

1 clasă – 25 locuri.


ÎN ATENȚIA ELEVILOR INSCRIȘI LA TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ:

 • Joi, 9.06.2022,  elevii se vor prezenta la ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE TOPÂRCEANU” având asupra lor carnetul de elev si instrumentul de scris ( pix/stilou cu cerneală albastră).
 • Vor fi conduși de un cadru didactic către sala de examen.
 • Vă așteptăm și vă dorim succes!

 

Cererile de înscriere se depun la secretariatul școlii, în perioada 30.05-02.06.2022, în intervalul orar 8.00-16.00.


Rezultatele inițiale vor fi afisate in data de 15 iunie 2022

Eventualele contestații se depun in data de 15.06.2022 în intervalul orar 12.00-17.00.

Rezultatele finale vor fi afisate pe data de 17 iunie 2022, in ordinea descrescatoare a mediilor.

Criterii de admitere și departajare

 • Criteriul de admitere este obținerea notei minime 7 (șapte)
 • În cazul egalității de medii între candidații aflați pe ultimul loc admisibil, comisia de organizare și evaluare aplică următoarele criterii de departajare, în ordinea:
  – punctajul obținut la proba scrisă;
  – punctajul obținut la proba orală, etapa I;
  – punctajul obținut la proba orală, etapa a II-a;
  – punctajul obținut la descriptorul 1 al probei scrise;
  – punctajul obținut la descriptorul 2 al probei scrise;
  – punctajul obținut la descriptorul 3 al probei scrise.
 • Testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională vizează competențele și cunoștințele acumulate în clasele a IIIa și a IV-a și constă într-o probă orală și o probă scrisă, a căror structură este prevăzută în anexa 2 la Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar.
 • Proba orală
  a) Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a și a IV-a.
  Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală și detaliată a textului.
  b) Etapa a II-a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator.
 • Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate astfel:
  – pentru etapa I – un set de bilete (grupate conform manualelor alternative aprobate de Ministerul Educației) conținând fiecare un text de 50-75 de cuvinte și 2-3 întrebări de verificare a înțelegerii globale și detaliate a textului respectiv. Elevul extrage un bilet din setul de bilete care corespunde manualului studiat la clasă sau, dacă dorește, din setul care corespunde altui manual;
  – pentru etapa a II-a – un set de bilete conținând subiecte de interacțiune verbală în conformitate cu programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a. Elevii (în perechi numite de comisie) extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacțiunea verbală timp de 3-5 minute și apoi revin în fața comisiei pentru a prezenta conversația.
 • Proba scrisă – timp de lucru – 1 oră
  Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50-75 de cuvinte pe o temă dată și care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a.
Echivalări

Proba de competenta lingvistica pentru admiterea in clasa a V-a cu profil intensiv engleza poate fi echivalata cu certificatele obtinute la examenele de limbi straine cu recunoastere internationala, numai daca numarul total al elevilor care opteaza pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numarul de locuri aprobat.

Lista examenelor recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării    

Descarcă lista