Înscrierile se vor face exclusiv online, pe baza unei cereri tip pe care o puteți descărca AICI

Cererea va fi semnată și trimisă pe adresa de e-mail scgt110@yahoo.com

 Se organizează testarea competentelor lingvistice in vederea selecției, după cum urmează:

Luni – 28 iunie 2021

ora 10.00 – 10.50 – probă scrisă la limba engleză

ÎN ATENȚIA ELEVILOR INSCRIȘI LA TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ:

 • Luni, 28.06.2021, ora 9.30, elevii se vor prezenta la ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE TOPÂRCEANU”, la intrarea elevilor, având asupra lor carnetul de elev si instrumentul de scris ( pix/stilou cu cerneală albastră).
 • Vor fi conduși de un cadru didactic către intrarea in școala.
 • Vă așteptăm și vă dorim succes!

 

Rezultatele vor fi afisate in data de 29 iunie 2021 la ora 10.00

Eventualele contestații se depun online pe adresa de email scgt110@yahoo.com in data de 29.06.2021 până la ora 16,00. La depunerea contestatiilor, candidatii, prin parintii/tutorii/reprezentantii legali instituiti ai acestora, au dreptul de a solicita vizualizarea lucrarilor pe baza de cerere tip.

Descarcă cererea de contestații Descarcă cererea de vizualizare

Rezultatele finale vor fi afisate pe data de 30 iunie 2021, in ordinea descrescatoare a notelor.

Criterii de admitere și departajare

 • Criteriul de admitere este obținerea notei minime 7 (șapte), iar cel de departajare este punctajul obținut la redactarea textului pe o temă dată. În cazul unor punctaje egale, al doilea criteriu de departajare va fi corectitudinea conținutului din punct de vedere gramatical.

Model de subiect – Test de competență lingvistică      Descarcă Model Subiect

Barem – Model de subiect test de competență lingvistică      Descarcă barem

Structura subiectelor

 • Testul de competență lingvistică vizează evaluarea competențelor de comunicare într-o limbă
  modernă de circulație internațională și a cunoștințelor acumulate de către elevi în clasele a 111-a și a IV-a
  și constă dintr-o probă scrisă.
 • Durata probei scrise este de 50 minute.
 • Proba scrisă constă în redactarea unui text de 50-75 cuvinte pe o temă dată și care să demonstreze
  atât capacitatea de exprimare în scris, cât și însușirea principalelor funcții comunicative/acte de limbaj,
  conform standardelor curriculare de performanță prevăzute de programa școlară pentru clasele a IlI-a
  și a IV-a, în vigoare.

Tematica de examen:

 • My family
 • My winter holiday
 • My best friend
 • My hobbies
 • My pet
 • My favourite food
 • My favourite season
 • My favourite game
 • My favourite star
 • My favourite cartoon character
 • My daily programme
 • Ways of spending my free time
 • My house
 • My favourite job
Echivalări

Proba de competenta lingvistica pentru admiterea in clasa a V-a cu profil intensiv engleza poate fi echivalata cu certificatele obtinute la examenele de limbi straine cu recunoastere internationala, numai daca numarul total al elevilor care opteaza pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numarul de locuri aprobat.

Lista examenelor recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării    

Descarcă lista

Anexam cererea tip de echivalare, precum si lista examenelor recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Descarcă cerere de echivalare