Admiterea în clasa a V-a intensiv engleză, 26 locuri

Perioada de inscriere: 14-18 iunie 2021

Test: Luni – 28 iunie 2021

Înscrierile se vor face exclusiv online, pe baza unei cereri tip pe care o puteți descărca AICI

Cererea va fi semnată și trimisă pe adresa de e-mail scgt110@yahoo.com

 Se organizează testarea competentelor lingvistice in vederea selecției, după cum urmează:

Luni – 28 iunie 2021

ora 10.00 – 10.50 – probă scrisă la limba engleză

ÎN ATENȚIA ELEVILOR INSCRIȘI LA TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ:

  • Luni, 28.06.2021, ora 9.30, elevii se vor prezenta la ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE TOPÂRCEANU”, la intrarea elevilor, având asupra lor carnetul de elev si instrumentul de scris ( pix/stilou cu cerneală albastră).
  • Vor fi conduși de un cadru didactic către intrarea in școala.
  • Vă așteptăm și vă dorim succes!

 

Rezultatele vor fi afisate in data de 30 iunie 2021

Eventualele contestații se depun online pe adresa de email scgt110@yahoo.com in data de 30.06.2021 până la ora 16,00. La depunerea contestatiilor, candidatii, prin parintii/tutorii/reprezentantii legali instituiti ai acestora, au dreptul de a solicita vizualizarea lucrarilor pe baza de cerere tip.

Descarcă cererea de contestații Descarcă cererea de vizualizare

Rezultatele finale vor fi afisate pe data de 1 iulie 2021, in ordinea descrescatoare a notelor.

Criterii de admitere și departajare

  • Criteriul de admitere este obținerea notei minime 7 (șapte), iar cel de departajare este punctajul obținut la redactarea textului pe o temă dată. În cazul unor punctaje egale, al doilea criteriu de departajare va fi subiectul al doilea.

Model de subiect – Test de competență lingvistică      Descarcă Model Subiect

Barem – Model de subiect test de competență lingvistică      Descarcă barem

Structura subiectelor

Proba scrisa cuprinde  trei subiecte:
  • lecturarea unui text si rezolvarea unor itemi cu alegere duala (TRUE/FALSE), pe baza textului lecturat.
  • subiect tip grilă de verificare a elementelor de comunicare (gramatică și vocabular).
  • redactarea unui text/a unei compuneri de 50-75 de cuvinte, pe o tema data
Echivalări

Proba de competenta lingvistica pentru admiterea in clasa a V-a cu profil intensiv engleza poate fi echivalata cu certificatele obtinute la examenele de limbi straine cu recunoastere internationala, numai daca numarul total al elevilor care opteaza pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numarul de locuri aprobat.

Lista examenelor recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării    

Descarcă lista

Anexam cererea tip de echivalare, precum si lista examenelor recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Descarcă cerere de echivalare